كل عناوين نوشته هاي حامد عزيزخاني

حامد عزيزخاني
[ شناسنامه ]
گوگل دنيا را متحول مي كند ...... يكشنبه 87/7/7
ويژگي شهروند الکترونيک ...... يكشنبه 87/7/7
مزايا و فوايد فراگيري مهارتهاي شهروند الكترونيكي ...... شنبه 87/7/6
قانوان مجزات جرايم رايانه ايران ( قسمت دوم) ...... پنج شنبه 87/7/4
قانون مجازات جرايم رايانه اي و اينترنتي جمهوري اسلامي ايران ( قس ...... چهارشنبه 87/7/3
هك سايت هاي وهابي ...... چهارشنبه 87/7/3
بربري الكترونيكي ...... سه شنبه 87/7/2
شهر الكترونيك گامي مؤثر در جهت يكپارچهسازي مديريت شهري ...... دوشنبه 87/7/1
شهرداري الكترونيك چيست ؟ ...... شنبه 87/6/30
سازمان يافتگي در شهرالكترونيك ...... پنج شنبه 87/6/28
خلق دولت الكترونيك ...... چهارشنبه 87/6/27
خواستگاري اينترنتي ...... سه شنبه 87/6/26
استراتژي استقرار دولت الكترونيك ...... دوشنبه 87/6/25
چيزي به نام دولت الكترونيك نداريم ...... شنبه 87/6/23
بهروزرساني يك وبلاگ با آفيس 2007 ...... چهارشنبه 87/6/20
<      1   2   3   4   5      >
  ==>   ليست آرشيو شده ها